Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 106/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/01/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT186-1673334444975-40926735_nguyendinhtuan-10-01-2023_14h31p09.doc
DT186-1673334444975-40926735_nguyendinhtuan-10-01-2023_14h31p09(11.01.2023_14h10p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh