Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1683/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/04/2022  
  Trích yếu: V/v tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)  
Tệp đính kèm:
DT5875-1650525408759-57774583.pdf
DT5875-1650525408810-47317057.pdf
DT5875-1650525408852-64124644.doc
DT5875-1650525408852-64124644(22.04.2022_07h44p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến