Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 131/BC-UBND   Ngày ky´: 09/06/2023  
  Trích yếu: V.v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT8848-1686049022186-69517204_nguyenthithanhbinh-07-06-2023_10h24p41.docx
DT8848-1686049022186-69517204_nguyenthithanhbinh-07-06-2023_10h24p41(09.06.2023_06h43p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình