Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3971/UBND-VXNV   Ngày ky´: 13/09/2022  
  Trích yếu: V/v báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2022 và kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT14095-1662977630366-56363044.docx
DT14095-1662977630382-65528812.docx
DT14095-1662977630366-56363044_converted(13.09.2022_10h18p26)_signed.pdf
MAU KEM THEO CV 3971(13.09.2022_10h23p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng