Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6766/UBND-KTTH   Ngày ky´: 13/12/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT20645-1639134868501-90602449.pdf
DT20645-1639135033870-18949458.docx
DT20645-1639135033870-18949458_converted(13.12.2021_14h58p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa