Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1988/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/05/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT7700-1684488935998-84867796.doc
DT7700-1684488935998-84867796(21.05.2023_20h38p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc