Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2085/UBND-KTTH   Ngày ky´: 18/05/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT7292-1652835403963-19483788_nnminh-18-05-2022_09h00p00.docx
DT7292-1652835403963-19483788_nnminh-18-05-2022_09h00p00_converted(18.05.2022_13h20p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình