Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 162/UBND-VXNV   Ngày ky´: 13/01/2023  
  Trích yếu: V/v tham mưu bổ sung thêm nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.  
Tệp đính kèm:
DT711-1673575690996-19829397.doc
DT711-1673575690996-19829397_converted(13.01.2023_16h54p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh