Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 61/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 06/01/2022  
  Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT245-1641385779903-76946552_vominhtam-06-01-2022_09h59p57.doc
DT245-1641385779903-76946552_vominhtam-06-01-2022_09h59p57_converted(06.01.2022_10h42p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Đức Trí