Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3142/UBND-KTTH   Ngày ky´: 03/09/2020  
  Trích yếu: V/v chấp thuận lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các cột thu lôi chống sét trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3142_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy