Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 632/KH-UBND   Ngày ky´: 24/02/2023  
  Trích yếu: V/v Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Tệp đính kèm:
DT2435-1677125617835-98873563.doc
DT2435-1677125617835-98873563_converted(24.02.2023_14h45p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc