Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1202/KH-BCĐ   Ngày ky´: 23/03/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT4164-1648025684204-39787906_vominhtam-23-03-2022_17h14p20.docx
DT4164-1648025684204-39787906_vominhtam-23-03-2022_17h14p20(23.03.2022_21h07p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung