Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 817/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/03/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người  
Tệp đính kèm:
DT3203-1678236428251-47083685.doc
DT3203-1678236428251-47083685(08.03.2023_10h54p00)_signed.pdf
258CĐ.signed.pdf
Cong_dien_cum_A_H5N1_Campuchia.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc