Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2945/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/08/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. V/v tăng cường giám sát các trường hợp đến về từ vùng dịch.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2945_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc