Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2071/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 18/05/2022  
  Trích yếu: V/v chấn chỉnh công tác niêm yết, công khai TTHC; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa TTPVHCC tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT7004-1652772977830-43671672.doc
DT7004-1652772977830-43671672_converted(18.05.2022_07h53p28)_signed.pdf
QDUB 405_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang