Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4074/UBND-KTTH   Ngày ky´: 19/09/2022  
  Trích yếu: V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT14577-1663475474397-77333525.docx
DT14577-1663475474397-77333525(19.09.2022_10h19p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ