Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1155/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/03/2022  
  Trích yếu: V/v chính thức thực hiện phần mềm Phòng họp không dùng giấy “TD Ecabinet” bắt đầu từ ngày 15/3/2022  
Tệp đính kèm:
DT3140-1646628347879-64617768_nnminh-20-03-2022_16h48p24.docx
DT3140-1646628347879-64617768_nnminh-20-03-2022_16h48p24(21.03.2022_22h02p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương