Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3137/UBND-KTTH   Ngày ky´: 03/09/2020  
  Trích yếu: V/v ý kiến về dự án Khu thu mua, kinh doanh, chế biến thủy sản tại xã Cà Ná huyện Thuận Nam.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3137_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào