Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 948/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/06/2020  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 948_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh