Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2749/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/06/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công văn số 2563/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
DT9315-1655956326203-74388590_nguyendinhtuan-23-06-2022_11h34p07.doc
DT9315-1655956326203-74388590_nguyendinhtuan-23-06-2022_11h34p07_converted(24.06.2022_10h11p22)_signed.pdf
CFF8D68A1540EED0B22B5D2169F98966.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh