Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 254/BC-UBND   Ngày ky´: 25/08/2020  
  Trích yếu: V/v công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 17/8 đến ngày 23/8/2020  
Tệp đính kèm:
BCUB 254.BCD_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc