Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 259/BC-UBND   Ngày ky´: 26/08/2020  
  Trích yếu: V.v công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.  
Tệp đính kèm:
BCUB259_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc