Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4225/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 27/09/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT15115-1664266128825-90786547_vominhtam-27-09-2022_17h27p03.doc
DT15115-1664266128825-90786547_vominhtam-27-09-2022_17h27p03_converted(28.09.2022_07h38p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung