Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 840/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/12/2021  
  Trích yếu: Về việc ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Ông Kinh  
Tệp đính kèm:
DT21026-1639644245029-30673346.doc
DT21026-1639644245029-30673346(17.12.2021_10h40p27)_signed.pdf
quy dinh kem theo qd 840(17.12.2021_10h43p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín