Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2199/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 23/06/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Công văn số 2219/BGDĐT-GDTrH ngày 22/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP2199_signed.pdf
HD on tap lop 12 va thi TN 2020.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh