Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 30/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/01/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Điều lệ Hội Y học tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT323-1672990028240-76130322.doc
DT323-1672990028240-76130322(08.01.2023_20h54p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc