Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 648/KH-UBND   Ngày ky´: 27/02/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2461-1677140894231-16266887_nguyenthithanhbinh-24-02-2023_17h26p50.docx
DT2461-1677140894231-16266887_nguyenthithanhbinh-24-02-2023_17h26p50_converted(27.02.2023_07h40p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa