Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2898/KH-UBND   Ngày ky´: 04/07/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.  
Tệp đính kèm:
DT9985-1656558852416-50329592_nguyendinhtuan-03-07-2022_07h13p12.doc
DT9985-1656558852416-50329592_nguyendinhtuan-03-07-2022_07h13p12_converted(04.07.2022_10h47p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh