Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1654/UBND-VXNV   Ngày ky´: 20/04/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT5747-1650360033291-50978132.doc
DT5747-1650360033291-50978132(20.04.2022_16h55p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc