Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 311/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/08/2019  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) đối với các lô đất Khu A1-A3 thuộc dự án Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT QD phe duyet ket qua dau gia khu dan cu Cau Quan Ca Na (3099ttrSTNMT)(30.07.2019_07h48p45).doc
PT giao quyet dinh phe duyet ket qua trung dau gia (3099stnmt) 02.8.2019.doc
DT QD phe duyet ket qua dau gia khu dan cu Cau Quan Ca Na (13.08.2019_09h23p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà