Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 909/KH-UBND   Ngày ky´: 07/03/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3103-1646620912403-02983601.doc
DT3103-1646620912403-02983601(07.03.2022_21h26p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung