Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 682/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/12/2022  
  Trích yếu: V/v QĐ Phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050  
Tệp đính kèm:
DT19383-1670467227854-77091028.docx
DT19383-1670467227854-77091028_converted(11.12.2022_20h37p05)_signed.pdf
KE HOACH KEM THEO QD 682(12.12.2022_08h54p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh