Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7001/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/12/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai các Công điện của TTCP, VPCP  
Tệp đính kèm:
DT21524-1640317432195-81515521.doc
DT21524-1640317432195-81515521_converted(24.12.2021_13h53p56)_signed.pdf
1792.pdf
9406.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc