Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 367/VPUB-TCDNC   Ngày ky´: 12/02/2020  
  Trích yếu: V.v tổ chức triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVVP367_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn