Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3832/KH-UBND   Ngày ky´: 05/09/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cây trồng vụ Mùa năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT13714-1662166250380-46833909.doc
DT13714-1662166250380-46833909_converted(05.09.2022_10h19p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung