Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1883/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/05/2020  
  Trích yếu: V.v báo cáo công tác bố trí sử dụng đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã.  
Tệp đính kèm:
CVUB1883_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến