Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5652/KH-UBND   Ngày ky´: 27/12/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT20582-1672110838611-62824502_vominhtam-27-12-2022_13h53p45.docx
DT20582-1672110838611-62824502_vominhtam-27-12-2022_13h53p45_converted(27.12.2022_14h52p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung