Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1526/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/11/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT17187-1667373436659-42974796.doc
QDCT1526_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn