Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3710/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/08/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT13031-1661087039561-54489178.pdf
DT13031-1661313979850-89085271.doc
DT13031-1661313979850-89085271(25.08.2022_14h53p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc