Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 843/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/12/2021  
  Trích yếu: V/v Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT20922-1639556774037-13317056_nguyenthithanhbinh-16-12-2021_09h11p16.docx
DT20922-1639556774037-13317056_nguyenthithanhbinh-16-12-2021_09h11p16_converted(17.12.2021_14h29p58)_signed.pdf
CHUONG TRINH KEM THEO(17.12.2021_14h35p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương