Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 184/TB-VPUB   Ngày ky´: 04/06/2020  
  Trích yếu: V.v Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5/2020.  
Tệp đính kèm:
TBVP184_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào