Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 79/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/01/2020  
  Trích yếu: V.v tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi (1960-2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khở (17/01/1960-17/01/2020) giải phóng huyện Bác Ái, Ninh Thuận (30/8/1960-30/8/2020).  
Tệp đính kèm:
CVUB79_signed.pdf
212.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc