Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 281/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/01/2022  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT943-1642431398256-68516119.pdf
DT943-1642431388065-08899152_nguyendinhtuan-17-01-2022_22h19p36.docx
DT943-1642431388065-08899152_nguyendinhtuan-17-01-2022_22h19p36_converted(19.01.2022_10h52p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh