Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4999/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 02/12/2021  
  Trích yếu: V/v thiết lập địa chỉ người sử dụng để thực hiện chia sẻ thông tin báo cáo cam kết chi  
Tệp đính kèm:
DT20104-1638412735137-51005832.PDF
DT20104-1638412817907-86620842_nnminh-02-12-2021_10h25p52.doc
DT20104-1638412817907-86620842_nnminh-02-12-2021_10h25p52(02.12.2021_10h39p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh