Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1801/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/12/2022  
  Trích yếu: V/v Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho Công ty Cổ phần Nắng và Gió  
Tệp đính kèm:
DT19477-1670559123372-69986225.doc
DT19477-1670559123372-69986225_converted(11.12.2022_20h26p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung