Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3006/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 24/08/2020  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3006_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng