Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1481/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/10/2022  
  Trích yếu: V/v Điều chỉnh Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Võ Thị Tuyết Mi  
Tệp đính kèm:
DT16735-1666753903965-44938154_vominhtam-26-10-2022_10h39p57.doc
DT16735-1666753903965-44938154_vominhtam-26-10-2022_10h39p57_converted(26.10.2022_21h27p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh