Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1678/KH-UBND   Ngày ky´: 07/04/2021  
  Trích yếu: V/v KH Tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử và một số nội dung khác có liên quan  
Tệp đính kèm:
KH-to-chuc-hoi-nghi-luu-nop-ho-so-dien-tu-chinh-thuc.docx
KH-to-chuc-hoi-nghi-luu-nop-ho-so-dien-tu-chinh-thuc(07.04.2021_09h33p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý