Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 798/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/02/2021  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  
Tệp đính kèm:
02.18.2021-UBND-Tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-XV-va-HDND-cac-cap-2021-2026_nguyendinhtuan-18-02-2021_17h16p20.doc
02.18.2021-UBND-Tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-XV-va-HDND-cac-cap-2021-2026_nguyendinhtuan-18-02-2021_17h16p20(19.02.2021_10h04p08)_signed.pdf
17-KHTU.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh