Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3091/UBND-VXNV   Ngày ky´: 31/08/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. V/v triển khai kế hoạch tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước cách ly y tế tập trung.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3091_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc